Sponsoring


De drie vorige edities van het ‘Beveren Koestert’-project waren een onverdeeld succes. Telkens werd de ruime opbrengst ervan integraal afgedragen aan het kinderkankerfonds, meer bepaald aan het ‘Koester’ project, dat zich inzet voor een gespecialiseerde thuiszorg voor ernstig zieke kinderen. Bij die patiëntjes is het verlangen om naar huis te gaan allesoverheersend. Thuis zijn, veilig en geborgen bij ouders, broers en zussen, vriendjes en familie …

Daarom ligt dit ‘Koester’-initiatief, intussen 23 jaar geleden opgestart, ons zo na aan het hart. De werkgroep stelt alles in het werk om, mede dankzij uw gulle steun, opnieuw een fors bedrag aan het Kinderkankerfonds over te maken.

Wij zouden het zeer op prijs stellen mocht U het Beveren Koestert project ‘een duwtje’ geven. 

Via volgende link, kan u ons de nodige info verschaffen: Beveren Koestert sponsoring


De werkgroep en al wie Beveren Koestert genegen is dankt alle sponsors voor hun bijdrage.