Over Beveren Koestert


Zowat drieëntwintig jaar geleden pakte Beveren-Leie uit met een eerste ‘Koester’-benefiet-concert.

Initiatiefnemer was Carlos Meersman, die naar aanleiding van het overlijden van zijn neefje Steven een muzikale avond opzette waarvan de opbrengst volledig afgedragen werd aan het thuiszorgproject ‘Koester’ van het Kinderkankerfonds vzw Gent. Het waren toen vooral mensen uit de vrienden- en kennissenkring van Steven Meersman die dat eerste benefietconcert muzikaal gestalte gaven. En ‘gedragen’ door een ijverige stuurgroep kon “Beveren Koestert” een forse som overmaken aan het Kinderkankerfonds.
De waardering voor het werk van Prof. Yves Benoit, voorzitter van de Raad van Bestuur van de vzw. Kinderkankerfonds, en zijn team bleef de voorbije jaren onder de Bevernaars sterk aanwezig. In 2011 wakkerde een enthousiaste werkgroep de Beverse ‘Koester’-vlam  aan. Dit terug op aanzet van Carlos Meersman, die er al geruime tijd naar uitkeek om samen met zijn broer Marc een muzikaal-artistieke prestatie uit te werken. Om de muzikale draagkracht te versterken solliciteerden Marc en Carlos naar de medewerking van de Beverse Sint-Gregoriuszanggilde. Op het benefietconcert van 19 maart 2011 werd in de Sint-Jan de Doperkerk te Beveren-Leie de Cd ‘Two Brothers & Koor’ voorgesteld.

Zowel Carlos en Marc Meersman, als de Sint-Gregoriuszanggilde brachten er live fragmenten uit de Cd en was er, in synergie met het repertoire, extra artistieke inbreng van uitmuntende Beverse talenten. Opnieuw resulteerde dat tweede ‘Koester’ initiatief in een flink bedrag ten voordele van het Kinderkankerfonds.

CD Release 19/03/2011

Midden 2013 achtte de nog steeds enthousiaste werkgroep de tijd rijp om een derde hoofdstuk aan het Koesterverhaal toe te voegen. Al meteen kleurde het opzet positief. Want niet alleen de Two Brothers, maar ook de drie Beverse koren  Sint-Gregoriuszanggilde, Awira, en Sinjado (aangesterkt door het kinderkoor Maria’s VreugdDeerlijk) en heel wat Beverse artiesten verleenden hun medewerking. Het succesvolle concept van 2011 bleef aangehouden : de realisatie van de Cd “Two Brothers & Friends” en de voorstelling ervan, ingekleed in een wervelende muzikale avond. Het derde benefietconcert vond plaats op 18 oktober 2014, om 20 uur in de Sint-Jan de Doperkerk te Beveren-Leie.
Alle Cd-nummers werden er live vertolkt door de ‘Two Brothers’ (Carlos en Marc Meersman) en ‘Friends’ (koren, solisten en muzikanten). Door toevoeging van een paar swingende songs en van speciale dans-acts  kreeg  het avondvullend programma een extra artistieke meerwaarde. De muzikale leiding was in handen van Stef Minnebo en de ervaren regisseur René Berton stuurde het geheel in goede banen.

Een ontroerde Prof. Yves Benoit dankte voor zowel de morele als de geldelijke steun aan het Kinderkankerfonds.

CD Release 18/10/2014