Op vrijdag 28 april 2023 mochten wij DE OPBRENGST VAN 17.500€ SCHENKEN aan het kinderkankerfonds

'Shine'

Een vierde ‘Koester’ benefietconcert…zou dat niet een mooi 
  evenement zijn, aansluitend op de drie vorige edities (1999,   
  2011, 2014) …een ‘klavertje vier’ dus.
  De initiatiefnemers grijpen de komende kerstperiode aan om de
  Beverse bevolking en de vele Koestervrienden een sfeervol
  concert aan te bieden.

Ontwerp: Niels Deblock

HISTORIEK

In 1999 gaf een actieve werkgroep vorm aan een eerste benefietconcert. Aanleiding was het veel te vroege heengaan van Steven Meersman (†30/03/1997).

Een overweldigend gevoel van solidariteit, medewerking en inzet binnen de Beverse gemeenschap voor het goede doel heeft er voor gezorgd dat het eerste Benefietconcert op 3 september 1999 een voltreffer was.

De opbrengst werd toen overhandigd aan de Kinderkankerfonds UZ Gent. Zij ondersteunen de thuiszorg van zieke kinderen.

‘Beveren Koestert’ was gestart.

25 JAAR IN MEMORIAM
STEVEN MEERSMAN

†30/03/1997 – 30/03/2022